Bagrujeme


BOBCAT E19

Nástroje:
Dozérová radlica 980 mm + 2x 190 mm rozšírenia radlice
Podkopová lyžica 300mm
Podkopová lyžica 500mm
Svahovacia lyžica 1200mm

Podvozok:
Gumenné pásy 230 mm
Hydraulicky zatiahnuteľný podvozok z  1 360 mm na  980mm

Hmotnosti:
Prevádzková hmotnosť 1933 kg
Tlak na zem s gumenými pásmi 32.40 kPa

Výkon:
Sila kopania, lopatové rýpadlo (ISO 6015) 10371 N
Sila kopania, hĺbkové rýpadlo (ISO 6015) 9279 N
Sila kopania, lyžica (ISO 6015) 20835 N
Ťah tiahla 19380 N

Vplyv na vonkajšie prostredie:
Úroveň hlučnosti LpA (norma EÚ 2006/42/ES) 79 dB(A)
Úroveň hlučnosti LWA (norma EÚ 2000/14/ES) 93 dB(A)

Otočný systém
Otočenie trámu ramena, vľavo 80.0°
Otočenie trámu ramena, vpravo 60.0°


Pracovný rozsah:

(A) 196.0°
(B) 4084.0 mm
(B*) 4257.0 mm
(C) 4039.0 mm
(C*) 4214.0 mm
(D) 1542.0 mm
(D*) 1561.0 mm
(E) 220.0 mm
(F) 204.0 mm
(G) 2564.0 mm
(H) 3573.0 mm
(H*) 3701.0 mm
(I) 2566.0 mm
(I*) 2693.0 mm
(J) 1948.0 mm
(J*) 2115.0 mm
(K) 2385.0 mm
(K*) 2565.0 mm

Rozmery:
(A) 235.0 mm
(B) 419.0 mm
(C) 1340.0 mm
(D) 1114.0 mm
(E) 1045.0 mm
(F) 2832.0 mm
(G) 1476.0 mm
(H) 3831.0 mm
(H*) 3812.0 mm
(I) 25.0 mm
(J) 980.0 mm
(J*) 1360.0 mm
(K) 2299.0 mm
(L) 230.0 mm
(M) 433.0 mm
(N) 589.0 mm
(O) 1154.0 mm
(P) 1009.0 mm
(Q) 1801.0 mm
(R) 1645.0 mm